Yahudilik: Tarihi Hz. İbrahim ve oğlu İshak Peygamber ile başlar. En önemli peygamberlerinden biri Hz. Musa’dır. Bu sebeple Musevilik de denilir. Hz. Musa, Mısır’da büyük sıkıntılar yaşar ve bu diyardan çıkmak zorunda kalır. Sina Dağı’nda Allah 10 Emir Yasası’nı Hz. Musa’ya gönderir. İsrailoğulları Hz. Musa’dan sonraki dönemde Filistin’e girmişlerdir. Hz. Davut Kudüs’ü fethederek bir Yahudi İmparatorluğu kurmuştur. Oğlu Süleyman babasının adına “Süleyman Mabedi”ni yaptırmıştır. Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra Yahudiler; İsrail ve Yahuda olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir. Sonraki dönemlerinde sürekli sürgünler yaşamışlardır.

Hristiyanlık: Filistin bölgesinde yaşayan İsrailoğullarına gönderilmiştir, ilahi dinlerin içinde bugün itibariyle en çok taraftarı olan dindir. Peygamberi Hz. İsa’dır. Annesi Meryem onu babasız olarak dünyaya getirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu gibi yaşamı da farklı ve sıkıntılı olmuştur. Ona sadece 11 havarisi inanmış, içinde bulunduğu toplumun işkencesine maruz kalmıştır. Kutsal kitapları İncil’dir (4 İncil; Matta, Markos, Luka, Yuhanna). Bugünkü Hristiyanlıkta inanç esasının temelini teslis (baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi) oluşturur.

İslam: Son ilahi dindir. Hz. Muhammed’e gönderilen islam, diğer ilahi dinlerin aksine evrensel bir özellik taşır. Aslında İslam Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen ilahi dinlerin hepsine denir. Hz. Muhammed’e gelen İslam, Allah’ın dininin son ve tamamlanmış şeklidir. İslam’ın kitabı Kur’an’dır. Temel inanç esaslarında Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklere, kutsal kitaplara, bütün peygamberlere, ahiret hayatına ve kadere inanmak vardır, islam dini, kutsal kaynağıyla beraber yeryüzünde bozulmadan yaşayan tek ilahi dindir.

Hinduizm: Brahmanizm de denilir Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Brahma, mutlak varlık olan tanrılarıdır. Himalaya Dağları ve Ganj Nehri kutsal kabul edilir. Kutsal kitapları Vedalardır. Kast sistemi sınıfsal farklılıkları belirginleştirir, bu sebeple de reenkarnasyon (ruh göçü) inancı ortaya çıkmıştır. Ruh bu dünyada sıkışıp kalmıştır. İyilik veya kötülüğüne göre bedenden bedene geçiş yapar. Bunun dışında; yoga, meditasyon, karma gibi inanç esasları vardır.

Budizm: Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Uzak Doğu’da yayılmıştır. Budizm’in kurucusu Buda, bir bilgedir. Fakat zamanla bu kişi tanrı olarak anılmaya başlamıştır. Bu inançta da Tenasüh (ruh göçü), karma öğretileri vardır. Budizm’in nihai hedefi insanı Nirvana’ya ulaştırmaktadır.

Caynizm: Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Kurucusu Vardhamana’dır. Ruh göçüne inanırlar. Bütün canlılar birbirinin akrabası konumundadır. Yaratıcı tanrı kabul etmezler, yerine “Tinhankara” denilen kutsal varlıklara inanırlar.