1 – Kongo GDP: $394.25

Kongo günümüzün en fakir ülkesi konumunda. 1980 yılından bu yana, toplumun % 80i açlık sınırı altında yaşıyor. Kırsal kesimde yaşayanlar bırakın ekmeği, içilebilir kaynaklarına ulaşmak bile bir hayli zor. Kongo ayrıca AIDS, HIV hastalıklarının yanı sıra, eli silahlı terör grupları sebebiyle de zor günler yaşıyor.

2 – Zimbabwe GDP: USD $589.46

Zimbabwe’de eğitim ve sağlık sektörü istatistikleri iyi yönde ilerlerken, ülkenin ekonomik ve politik sistemi çok kötü bir durumda. Bu sistem sebebiyle ülke sefaletle boğuşuyor. Halkın çoğunluğu açlık sınırının altında yaşıyor, ülkede düzgün bir altyapı ve ulaşım ağı yok. Ayrıca ülke dünyada en çok AIDS ve HIV virüsü taşıyan hastalara sahip bir kaç ülkeden biri.

3 – Burundi GDP: USD $648.58

Burundi, Afrika kıtasının orta kesimlerinde bulunan, Büyük Afrika Göllerine komşu bir ülke. Ülkedeki sağlık sistemi, hastalıklar, düşük gelir düzeyi, iç çekişmeler ve etnik ayrımlar gün geçtikçe ülkeyi daha da yoksullaştırıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ülke, şu an çok büyük ekonomik ve politik problemlerle boğuşuyor.

4 – Liberya GDP: USD $716.04

Savaşlar ve iç çekişmeler yüzünden ülke 2010 yılında tarihinin en düşük Milli Hasılası’nı gördü. Birleşmiş Milletler raporlarına göre ülkede bir kişi günlük 1.25 $ gibi bir paraya çalışıyor ve ülke genelinde yiyecek bulmak çok zor ve bulunan yiyecekler de çok sağlıksız.

5 – Eritre GDP: USD $792.13

1993 yılında Etiyopya ile yapılan 30 yıl savaşının sona ermesiyle birlikte, ülke biraz ekonomik iyileşme gösterse de durumu şu an içler acısı. Ara ara gelişme gösteren ekonomi, 4 yıl süren kıtlık ve kuraklık nedeniyle sekteye uğradı, ülkede otoriteyi ve ekonomiyi çıkmaza soktu.

6 – Orta Afrika Cumhuriyeti GDP: USD $827.93

Büyük bir çoğunluğunun açlıkla karşı karşıya kaldığı ülkede, 80den fazla etnik grubun yaşaması, silahlı çatışmalar, isyanlar, diktatör rejimler işleri iyice kötüleştirmiş durumda. Büyük elmas madenlerine sahip olmasına rağmen, ülke halkının % 90’ı açlık sınırı altında yaşıyor.

7 – Nijer GDP: USD $853.43

Gelişmemiş bir ülke olan Nijer’in, gelişip ekonomisini düzeltebilmesi için genç nüfusu eğitmesi gerekiyor. Fakat ülkenin maddi kaynakları kısıtlı ve toplumun % 76’sı günlük olarak 2 $’dan daha az bir para kazanıyor. Öte yandan terör saldırıları, etnik çalkantılar ve kadınların iş bulup çalışamaması gibi sorunlar ülkeyi gün geçtikçe daha da yaşanmaz bir yer haline getiriyor.

8 – Malawi GDP: USD $893.84

Ülkede yaklaşık olarak nüfusun % 74’ü açlık içinde yaşıyor. Ülke halkının alım gücü çok düşük. İnsanlar yaklaşık olarak 1.25 $ kazanabilmek için bir gün çalışıyorlar. Ülkenin en önemli gelir kaynakları tarım ve balıkçılık, kötüleşen ekonomi ve geri kalmışlık tarım ve balıkçılıkta gelişmenin önünü tıkayıp, ekonomik bir kısır döngü yaratmış durumda. Diğer bir sorun ise eğitim almanın ülkede çok zor olması.

9 – Madagaskar GDP: USD $972.07

Afrikanın doğu kıyılarında bulunan, tropic ormanlara sahip olan ülke nüfus artışı, yanlış ekonomik politikalar gibi sebeplerden dolayı şu an dünyanın en fakir ülkelerinden birisi konumunda.

10 – Afganistan GDP: USD $1,072.19

1979 yılından bu yana sürekli savaşlar , çatışmalar ve terör saldırıları gören ülke yoksullukla boğuşuyor. Ülke nüfusunun % 42’si açlık sınırının altında yaşıyor. Savaşlar, yanlış politikalar ve doğal afetler ülkeyi iyice zora sokmuş durumda. Ülkenin ekonomisinin iyileştirmesi çok uzun yıllar sürecek gibi görünüyor.