İnsan hayatının pratikleşmesi yolunda gelişen teknoloji takdire şayan.

İnsan beyni, nasıl çalıştığı konusunda yoğun çalışmaların olduğu, muazzam ve kusursuz bir sisteme sahip. Intel de bu kusursuzluktan ilham alarak "kendi kendine öğrenen yapay zeka uygulamalarında" kullanılabilecek bir çip geliştirdi.

Bu tasarımda insan beyninin işleyişi kodlara dökülmeye çalışıldı. "Loihi" adı verilen deney çipi, "nöromorfik" olarak isimlendirilen bir teknolojiyi kullanıyor. Loihi, mantık kapılarının geleneksel tasarımını görmezden gelmek üzerine kurgulanmış. Temel bilgi işlem birimi olarak spike nöronları kullanılırken bu nöronlar, insan beyin nöronlarına benzer şekilde sinyal taşıma özelliğine sahip.

Loihi, içerisinde yaklaşık olarak 130.000 farklı benzetimli nöron bulunduruyor. Nöron sayısına perspektif bir biçimde bakılacak olursa; ıstakozda 100.000,insan beyninde ise 80 milyar nöron yer alıyor.

Beyin hücrelerinin tek başına çalışmadığı göz önünde bulundurulduğunda bir nöronun çalışmasının diğer nöronun çalışmasından etkilendiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu bütünlüğü çipinde kullanmak isteyen Intel; mühendislerini bütünlük üzerine yoğunlaştırdı. Yeni çipin, enerji paylaşımını artırarak büyük güç gereksinimlerine ihtiyaç duymadan, makine öğrenme hızında önemli bir artış sağlayacağı öngörülüyor. Loihi çipi; otomotiv, yapay zeka, endüstriyel uygulamalar ve iyileştirilmiş kişisel robotlarda kullanılabilecek...

Teknolojide kullanılan anlamıyla;
Makine, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir.
Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir. Kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık gibi basit makinelerden, modern bir otomobil gibi çok karmaşık sistemlere kadar geniş bir yelpaze içindeki aygıtları kapsarlar.
Makineler ısıl, kimyasal, nükleer ya da elektriksel enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürerek ya da bunu tam tersi biçiminde çalışabilir veya yalnızca kuvvetleri ve hareketi aktarma ya da uyarlama işlevi görebilir. Bütün makinelerde birer giriş ve çıkış donanımı ile uyarlama ya da dönüştürme ve aktarma donanımları vardır.