Kayıp kıta Mu, Atlantis gibi efsane olan, büyük tufan sırasında sulara gömüldüğü varsayılan efsanevi kıtadır. Bu kıta Asya ve Amerika kıtaları arasında yer almakta,Avustralya'nın iki katı büyüklüğündedir. Hatta Atatürk bile bu kıta hakkında çok yoğun araştırmalar yaptırmıştır.Türklerin köklerinin bu kıtadan geldiğini düşünmektedir.

Bilim adamlarına göre Mu kıtası aynı Atlantis gibi bir efsanedir.Mu kıtası nın varlığını ilk olarak öne süren James Churchward isimli ingiliz araştırmacıdır.1868'da anlatılanlara göre Hindistan'da bulunduğu dönemde bir budist rahip ile tanışır ve rahip bir sır vereceğim der ve onu gizli bir mağaraya, mabede götürür.Buradaki eski tabletler ve eserleri gösterirAraştırmacı yazar bu eserde gördükleri bilgilere göre Mu kıtasını ortaya atar ve bir kitap yazar. Mu kıtası nın varlığını kabul edenler bu kıtanın gerçekten savunanların görüşüne göre mu kıtası yeryüzündeki ilk kıtadır ve Polinezya Mikronezya adaları Mu kıtasının kalıntılarıdır.

Mu kıtası nda 70 bin yıl önce tek tanrılı bir din vardı.Kıtada yaşayanlar Mu kıtası dışındaki kıtalarda koloniler oluşturma başlamışlardı ve bu kıtanın en büyüğü uygur imparatorluğu ydu.64 milyon nüfuslu kıtada tek tanrılı veya reakarnasyon inancı mevcuttur.Kıtanın altında bulunan gaz odalarının patlaması veya büyük tufan nedeni bilinmiyor sonucu sulara gömüldüğü söylentileri mevcuttur.Mu kıtası iddaya göre Mu kıtası nda yaşanan teknolojik ve manevi açıdan çok üstün durumda olup telepati, durugörü astral seyahat gibi mistik güçlere sahipler.