Okyanuslar beş tabaka halindedir. Kıta sahanlığı boyunca uzanan epipelajik tabaka denizlerin en sıcak bölgesi olup, denizlerdeki beslenme zincirinin ilk halkasını oluşturan plankton güneş ışığının etkisiyle burada yetişir. Daha açıklardaki mezopelajik tabakanın derinliği bin metreyi bulur. Güneş ışınlarının sınırı sayılan bu bölgenin devamında derinliği dört bin metreyi bulan batipelajik tabaka başlar. Abizopelajik tabakayla birlikte ‘deniz uçurumları' başlar ve 6 bin metre derinliğe kadar uzanır. Bu derinlikte okyanus havuzu ve düşük eğimle derin denizlere inen bölge başlar. Derin deniz kanallarına açılan tabakaya hedalpelajik bölge adı verilir.

Son derece yavaş da olsa, hareket eder. Dalgalar, gelgitler ve akıntılar okyanusların tek özelliği değildir. Dünya denizleri küresel yürüyen bant gibi hareket eder. Termik faktörlerin etkisiyle hareketlenen akıntı derindeki suların yüzeydeki suyla yer değiştirmesini sağlayan sabit devridaim gibidir. Kıtaları yalarcasına hareket eden sabit akıntının yön ve hızını sudaki tuz miktarı ve deniz sularının ısısı belirler. Küresel devridaimin tamamlanması yüz yıllarca sürebilir.

Evet, ama uzun sürecek. Dünya denizlerinin seviyesi 1900 yılından beri her 10 yılda bir 1,5 santim yükseliyor. Uydular aracılığıyla elde edilen veriler deniz seviyesinin 1992 yılından bu yana daha da hızlı yükseldiğini gösteriyor. On yıllık yükselme farkı iki katına çıktı. 2,5 milyon yıl önce denizler o kadar sığdı ki, bugünkü Bering Boğazı üzerinden Asya'dan Kuzey Amerika'ya kara yoluyla geçilebilirdi. Tahminlere göre deniz seviyesi 3 milyon yıl önce ise bugünkünden 50 metre yüksekti.

Amerikan Çevre Sağlığı Kurumu dünya denizlerindeki yüzey ısısının 1880 yılından bu yana arttığını saptamış. 1940'lı yıllarda önemli artışlar olmuş, ama aynı zamanda yüzey ısısının aniden azaldığı da kaydedilmiş. Okyanus suları günümüzde son 130 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor. Bu gelişme iklim değişikliğine kanıt oluşturuyor. Suyun ısınması denizlerdeki ekolojik dengeyi bozabilir. Okyanuslardaki mikrop, hayvan ve bitkilerin çoğalmasını ve yaşam alanlarını etkileyip, akıntıların yön değiştirmesine yol açabilir. Isınma yüzünden Avustralya'daki mercan kayalıkları hızla soluyor.