Hırsızlık Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı Süresi

Hırsızlık suçu iki şekilde işlenmiş olabilir. Basit hırsızlık suçu veya nitelikli hırsızlık suçu resen soruşturmaları gereken suçlardır. Hırsızlık suçu şikayete bağlı olmadığından dolayı, hırsızlıkta şikayet süresi bulunmaz. Basit Hırsızlık Suçu işlendiğinde 8 yıl olan hırsızlık suçu dava zamanaşımı süresi içerisinde şikayet yapıldığında soruşturma başlatılabilmektedir.

Basit Hırsızlık Suçu

Basit hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu 141. Maddesinde düzenlenmiştir. Hırsızlığın basit şekilde işlendiği durumlarda taraflar arasında uzlaştırma prosedürlerinin uygulanmasını gerektirebilen suçlar kapsamındadır. Basit hırsızlıkta, ister soruşturma aşaması olsun isterse de kovuşturma aşaması olsun uzlaştırma prosedürleri uygulanabilmektedir. Basit hırsızlık suçunda tarafların uzlaşamaması durumunda soruşturma veya yargılama devam eder.

Nitelikli Hırsızlık Nedir? Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Türk Ceza Kanunu 142. Maddesinde nitelikli hırsızlık suçunun cezası düzenlenmiştir. Söz konusu suç, hırsızlık suçunun nitelikli halini oluşturmakta olup bu suçun cezası basit hırsızlık suçuna göre daha fazla olmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçunun cezası ne kadar diye merak edenler için suçun işlenme şekli, hırsızlığa konu olan malların niteliği, suçun işlenme yöntemi ve işlenme zamanı gibi bir çok husus nitelikli hırsızlığın cezasını belirler. Aşağıda Ceza Kanunu’na göre nitelikli hırsızlık suçunun cezaları yer almaktadır.

Kamu kurumlarında veya ibadet yerlerinde bulunan ve herhangi bir kimseye ait eşya ya da kamu hizmetine özgülenmiş mallar üzerinden işlenmesi durumunda

Toplu Taşıma araçlarında ya da toplu taşıma aracı duraklarında, kalkış veya varış yerlerinde işlenmiş olması durumunda

Afet veya genel bir felaketin etkilerini önlemek veya bu etkileri azaltmak amacıyla hazırlanmış olan mallar ile ilgili işlenmiş olması durumunda

Gelenek veya özgülenme ya da kullanım şekli itibariyle açıkta bırakılmış eşyalar ile ilgili işlenmiş olması durumunda

Hırsızlık suçunu işleyen kişiler 3 yıldan 7 yıla kadar Hapis Cezası Alırlar.

Malını koruyamayacak kişiler üzerinden ya da bir kişinin ölümünden faydalanarak hırsızlık suçunun işlenmesi durumunda
Elde taşınan ya da üstte taşınan eşyanın yankesicilik diye tabir edilen el becerisi ya da çekip alma şeklinde hırsızlığın işlenmesi durumunda

Doğal adetler ya da sosyal olaylar meydana gelirken yaşanan korku ve kargaşadan faydalanarak hırsızlık suçu işlenmesi durumunda

Kilidin taklit bir anahtarla açılması ya da bir aletle kilit açma suretiyle veya bir yerin kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlığın işlenmesi durumunda

Bilişim sistemleri kullanarak hırsızlık yapılması durumunda

Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınma veya tanınmama adına tedbir alarak suçun işlenmesi durumunda

Büyük veya küçükbaş hayvanlar üzerinden hırsızlığın işlenmesi durumunda

Herkesin girebileceği yer olmakla birlikte muhafaza altına alınmış eşyalar üzerinden hırsızlığın işlenmesi durumunda