Sadular ya da Sadhular, Hindistan ve Nepal’de bulunan etnik ve dini bir grup. Tanrıların temsilcileri olduklarına inandıkları için Hindular tarafından saygı görürler; kutsamaları ve duaları karşılığında yiyecek alırlar. Babas olarak da bilinirler.

Sadhular antik Vedik ayetlerinde “Sessiz olanlar” veya “Uzun saçlılar” olarak adlandırılmışlardır. Eski zamanlarda Sadhuizm dinsel yaşamın en yüksek biçimi olarak görülmüştür. Bir şehrin bir sadhu tarafından korunduğuna hâlâ inanılmakta.

Eskiden sadece Brahmanların sadhu olmasına izin verilirdi fakat artık her kast üyesi sadhu olabilir. Sadhular, safkanlık ve yoksulluk sözü verirler. Hiçbiri parayı kabul etmez ve genellikle evlenmezler. Belirli dini düzenlemelere uyarlar, muhtaç olanlara dini hizmet sunarlar. Çoğu sadhus erkektir. Az sayıdaki dişilere “sadhin” denilmektedir. En muhafazakâr sadhuslar “nagalar”dır. Nagalar, kıyafet giymezler.

Sadhuslar genellikle ait oldukları mezhepe ait semboller taşımaktadırlar. Çoğu bir bez ve bir altın bilezik takar. Onlar başka bir topluluğun parçası değillerdir ve genellikle manastırda yaşarlar.

Bir sadhunun günlük rutini fiziksel bedenini arındırmak ve zihni yükseltmek, kutsal ayetleri okumak ve namaz yoluyla Tanrıya ulaşmak amacıyla yapılan egzersizleri içerir.Bu kutsal kişilerin bazıları bütün gün haşhaş dumanı tutarlar.

Ayrıca birçok sadhus ile ailesinden ayrı yaşamaktadır. Sadhular, sol ellerini havaya kaldırmak, bir ayağa kalkmak veya bir kaktüs yatağında yıllarca uzanmak gibi şeyler yapar. Paraları veya yiyecekleri toplamak için diğer insanlar sık sık yanlarına bir battaniye verirler.

Bazıları kendilerini kumun derinlerine gömer, dillerini sivri uçlarla delerler, güneşe bakarlar, ayakta uyurlar, ateşler arasında yatarlar, ağaçlar altında yaşarlar ve yıllarca konuşmazlar. Hindular, ağır cezanın ölüm ve yeniden doğuşun sonsuz döngüsünden kurtulacağına inanıyorlar. Çoğu sadhus acılarını hafifletmek için marihuana veya haşhaş tüketir.

Sadhular, savaşa karşıdır; sakin bir hayat sürerler; yalan söylememek için yemin etmişlerdir ve maddi her şeye karşıdırlar.