Türkler'in Şamanizm'den İslamiyete geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da günümüzde Şamanizm'den kalan birçok adet ve gelenekleri bulunuyor. İşte onlardan birkaçı...

Su dökerek uğurlama

Gidenin arkasından su dökmek eski Türkler’deki su kültünden gelen bir adet.

Kurşun dökmek

Kurşun dökmek de Şaman geleneklerinden kalan bir âdet. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak eski dönemlerde uygulanırdı.

Kırmızı kurdele bağlamak

Lohusa kadınların başına bağlanan kırmızı kurdele Şaman döneminden günümüze kadar ulaşmış bir adet. Bu kurdelenin anneyi ve yeni doğan çocuğu, albız denen şeytana karşı koruduğuna inanılır.

Nazar

Anadolu'da halk arasında “nazar” kavramı çok yaygın bir inanç. Bazı insanların bakışlarının rahatsızlık verdiğine, kötülük getirdiğine inanılır. Bunun önüne geçmek için “nazar boncuğu” veya “göz boncuğu” takılır. Nazar olgusu da eski Türk inançlarındandır.

Müzik

Şaman ayinlerinde davul ve kopuz kullanılırdı. Müziksiz ayin olmazdı. Oysa İslam dininde Kur’an dışındaki dinî eserlerin müzikle okunması günahtır. Şaman geleneğinin devamı olarak Anadolu'da Hz. Muhammed’in ve Hz. Ali'nin hayatları müzikle okunmaktadır. Mevlit ve ilâhiler sadece Anadolu'da uygulanan müzikli anlatımlardır.

Tahtaya vurmak

Olumsuz bir olay konuşulurken kötü ruhların duymaması için üç kere tahtaya vurmak, aslında eski bir Şaman inanışı. Amerikalılar da “Knock on the wood” deyip 3 defa tahtaya vurur.

Su içerken kafanın elle desteklenmesi

Bu da bir Şaman geleneği. Su içerken insanın aklı başından kaçabilir diye kafa elle tutuluyor.

Sağ ayak

Kapıdan çıkarken sağ ayağın önde olması da Şaman kültüründen kalma bir ritüel. Sol ayakla geçmenin kişiye uğursuzluk getireceğine inanılır.