Yeni Türk lirasına geçiş yapmamız ile birlikte resimler üzerinde bulunan kişiler Türk tarihinde iz bırakmış insanlardır. Eskiden sadece Türk milletinin değerleri sergilenirken yetişen insanlarında fotoğrafları koyulmuştur.

5 Liranın arka yüzündeki resim Prof. Dr. Aydın Sayılı’nındır. Türkiye’de bilim ve tarihçilik alanında çalışmalar yapmış bilim insanıdır. Ordinaryüs unvanına sahip olmuştur. Dünyada bilinen tanınmış doktora derecesine sahip kişidir.

10 Liranın arka yüzünde Cahit Arf’ın resmi vardır. Matematik alanında önemli çalışmalar yapmış Ordinaryüs unvanına sahiptir.

20 Liranın arka yüzünde Mimar Kemaleddin’in resmi vardır. Birinci Ulusal ve Mimarlık Akımı’nın önde gelen isimlerindendir.

50 Liranın arka yüzünde Fatma Aliye Topuz’un resmi vardır. Türk edebiyatı ve İslam coğrafyasında tanınmış romancıdır.

100 Liranın arka yüzünde Buhurizade Mustafa Itri’nin resmi vardır. Çiçekçilik ve meyvecilik ile uğraştığından bu adı almıştır.

200 Liranın arka yüzünde Yunus Emre’nin resmi vardır. Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir halk şairidir.

PARANIN TARİHİ

Farsça pare (küçük parça) sözcüğünden Türkçe’ye geçen para, uzun yıllardır malların ikame ettirilebilmesi için kullanılan en önemli araçlardan bir tanesidir. İlk olarak M.Ö. 118 yılında Çinliler tarafından deri üzerine yazılarak kullanılan para, M.S. 806 yılında yine Çinliler tarafından ilk kağıt para olarak ortaya çıkmıştır.

Batı ise kağıt paraların basılması ve kullanılması XVII. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşmiştir 1690'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Hükümeti, İngiltere'de ise kuyumcular tarafından ilk kağıt paranın basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı, 1694 yılında İngiliz Merkez Bankası ve daha sonra diğer ülke merkez bankalarının kurulması ile de tüm dünyada yaygınlaştığı görülmektedir.

OSMANLI'DA PARANIN TARİHİ

Kaime

Osmanlı döneminde ilk olarak Abdülmecit tarafından 1840 yılında " Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere " adıyla çıkarılmıştır. Bugünkü dille "Para Yerine Geçen Kağıt" olarak geçen kaimeler para olarak kullanımından ziyade faiz ve getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde yatırım amaçlı olarak çıkarılmıştır.

Evrak-ı Nakdiye

1915 yılından itibaren Osmanlı yönetimi tarafından 4 yıl boyunca toplamda 160 milyon liranın üzerinde banknot çıkarılmış olup "evrak-ı nakdiye" adı altında Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etmiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE PARANIN TARİHİ

Türkiye Büyük Millet Meclisince ilk Türk banknotlarının bastırılması kararı 30 Aralık 1925 tarihinde alınmıştır. 701 sayılı "Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun" kabul edilerek Birinci Emisyon Grubu adı altında 5 Aralık 1927 tarihinde Cumhuriyet tarihinin ilk banknotları dolaşıma çıkarılmıştır.

11 Haziran 1930 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisince, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kurulması kararlaştırılmış ve 3 Ekim 1931 yılında faaliyete geçirilmiştir.