Yaşadığımız topraklarda bizle beraber tarih boyunca nice güzel hayvanlar barınmıştır. Maalesef ki onları korumakta yaşadığımız yıllar boyunca yeterince başarılı olamadık, hala da olamıyoruz. Bizde binlerce yıl süresince Anadolu’nun bereketli topraklarında yaşamış olan ve günümüze taşıyamadığımız hayvanları üzülerek derledik. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Alageyik, Bozkır Kartalı, Akdeniz Foku, Telliturna, Kelaynak gibi hayvanlarımızın da listedeki canlı türleri ile aynı sonu yaşamamaları dileğiyle:

ASYA FİLİ

Yaklaşık MÖ 3 milyon yıl ile MÖ 100 yılları arasında tarihlendirilen E. m. asurus filine ait kemik kalıntılarına Türkiye’de rastlanmıştır. Türkiye’de neslinin 19. yüzyılda tükendiği düşünülmektedir.

KAFKAS BİZONU

Avrupa Bizonu da denilen bu canlı türüne önceden Tüm Avrupa ve Anadolu’da rastlanırken artık sadece Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya’nın bazı milli parklarında rastlanabilmektedir. Türkiye’de 16. yüzyılda neslinin tükendiği düşünülmektedir.

ASYA ASLANI

Eski zamanlarda Hindistan’dan Yunanistan’a kadar çok geniş bir coğrafyada bulunan bu güzel hayvanın 2010 nüfusuna göre toplam sayısı 411 kadardır. Türkiye’de ise son olarak 13. yüzyılda Anadolu’da yaşadığı tahmin edilmektedir.

ASYA ÇITASI

Türkiye’de 19. yüzyıla kadar yaşayan Asya Çitası’nın soyu maalesef Anadolu’da tükenmiştir. İran’da ise günümüzde hala bulunmakta olup, 50 civarında Asya Çitası kaldığı için koruma altına alınmıştır.

HAZAR KAPLANI

Maalesef soyu 1970’li yıllarda tamamen tükenen Hazar Kaplanı zamanında şimdiki Türkiye sınırlarında oldukça fazla bulunan kedigillerden biriydi. En batıda Türkiye olmak üzere Hazar Denizi, Kafkasya'da İran, Türkmenistan, Afganistan'ın kuzey kesimlerinde yaşardı.

HUBARA

Neredeyse hiç ses çıkarmayan bu ilginç kuş türü halen Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan’da soyunu devam ettirmektedir. Anadolu’da ise nesli tamamen tükenmiştir.