Mısır'da Nil Nehri'nin batı yakasında Dendera Tapınak kompleksindeki Hathor tapınağındayız. Tapınağın mahzeninde 3 ayrı taş kabartmadaki rölyefler kimi bilim adamlarına göre üzerinde bir yılanın doğum yaptığı bir lotus çiçeği , kimilerine göre ise bazı modern aydınlatma sistemlerine benzerlik gösteren eski Mısır'ın elektrik aydınlatma teknolojisi.

Mısır mitolojisi'nde en önemli tanrıçalardan biri olan Hathor,samanyolu galaksisinin kişileştirilmesini temsil eder. Aşk tanrıçası ve müzik tanrısı olarak da bilinir. Kraliçe Kleopatra, Hathor'a bu tapınakta tapınmıştır. Tapınakta birçok kabartma tasvir bulunmaktadır ve Dendera tapınak kompleksinin en büyük yapısıdır. Tentyra Tapınağı olarak da adlandırılmaktadır. Tapınakta bulunan sayısız kabartmanın en ilgi çekici olanları ise şüphesiz elektrik lambalarını andıran tüplerin yer aldığı kabartmalar.Bazı Mısırologlar, Hathor’un adına yapılmış olan tapınaktaki rölyefleri adeta elektrik lambalarına benzeyen bir yapay ışıkla ilişkilendirirler. Diğer bazı Mısırologlar ise bunun üzerinde bir yılanın doğum yaptığı bir lotus çiçeği olduğunu ileri sürüyorlar.

Tapınağın zemin seviyesinin üç metre kadar altında bulunan mahzende bir tünelin karşılıklı iki duvarında her birinde 2'şer tüp bulunan iki kabartma göze çarpıyor. Tasvirlerde ilk bakışta tüpe benzer yapıların içinde birer yılan görülüyor. Tapınağın daha yüksekteki bir salonunda ise bu kez tek tüpün remedildiği bir kabartma daha mevcut. Anaakım Mısırologlar bu figürlerin Mısır mitolojisindeki sembolik görüntülerin bir dizisi olduğunu düşünüyorlar. Onlara göre bu rölyef üzerinde bir yılanın doğum yaptığı bir lotus çiçeği. Lotus çiçeğinin desteği ise Mısır mitolojisinde sıkça görülen Osiris'i temsil eden "Djed sütunu" ndan çıkmış eller. Lotus çiçeğindeki yılanı tutan eller Nil taşkınlarıyla gelen yılanları ve dolayısıyla doğurganlığı simgeliyor.

Karşıt görüşte ise içlerinde mühendislerin de bulunduğu bir grup bu tüplerin Geissler tüpleri , Crookes tüpleri veya ark lambaları benzeri lambalar olabileceğini ve bu lambalarla karanlık mezarların aydınlatılabileceğini iddia ediyorlar. Resimlerde tüpler uçlarından birer kabloyla enerji kaynağı olabilecek bir kutuya bağlıymış gibi görünüyor. Djed sütunları ise yüksek gerilim izolatörlerine çok benziyor.

Bugüne kadar Eski mısırlıların elektrik kullandığına dair bir kanıt yok. Ancak bu tartışmalar uzun yıllar süreceğe benziyor.