1.İkinci Dünya Savaşı:

1939-1945 yılları arasında gerçekleşen ve dünyanın hemen her bölgesinde yapılan çarpışmalara sahne olan İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinde en çok sayıda kişinin ölmesine neden olan savaştır. Savaş meydanlarında, cephelerde ölen kişi sayısı 40 milyona ulaşmıştır. Savaş sırasında yaşanan kıtlıklar ve diğer felaketler nedeniyle ölen kişilerin sayısı da bu rakama eklendiğinde İkinci Dünya Savaşı’ndaki toplam ölü sayısının 72 milyon rakamına ulaştığı tahmin edilmektedir.

2.Moğol istilası:

Cengiz Han’ın bayrağı altındaki Moğol İmparatorluğu, 13.yüzyılda yapmış olduğu pek çok savaş ve istila hareketleri ile dünya tarihindeki en kanlı zamanlardan birinin yaşanmasına sebep olmuşlardı. Ayrıca Orta Asya’da yaptıkları baskılar ve savaşlar sonucunda birçok Türk topluluğunun ve diğer toplulukların batıya, Avrupa’ya göç etmelerine yol açmıştır. Cengiz han döneminde yapılan savaşların 3-6 milyon kişi arasında tahmin edilen kişinin ölümüne yol açtığı düşünülmektedir. Ama 1200’lerin başından 1360’lı yıllara kadar süren Moğol istilalarında kaybedilen toplam can sayısı 30 milyon olarak tahmin edilmektedir.

3. Qinq Hanedanlığı-Ming Hanedanlığı Savaşı:

Çin’de 17. Yüzyılda meydana gelen olaylarda 25 milyon kişi ölmüştür. 1616-1662 yılları arasında yapılan savaşlarda Ming Hanedanlığı kaybetmiş ve Qing Hanedanlığı kalan ufak güçleri ve köylü isyanlarını da yenerek Çin’i birleştirmeyi başarmıştır.

4.Taiping İsyanı:

1850-1864 yılları arasında Çin’de meydana gelen Taiping İsyanı tarihte en çok ölüme sebebiyet veren olaylar, savaşlar arasında yer alır. Hristiyanlık düşüncelerinden etkilenen ve İsa’nın kardeşi ve Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia eden Hong Xiuquan isimli kişinin önderliğinde başlayan başkaldırı, yeni dinin düşüncelerinden etkilenen yoksul kesimin katılımıyla kısa sürede büyümüştü. Böylece dini bir hareket olarak başlayan hareket bir isyana ve iç savaşa dönüştü, siyasal bir hareket durumuna geldi. Olaylar sırasında ölen kişilerin sayısının 100 milyona ulaştığı iddia edilse de, doğrulanmış ölü sayısı 20 milyon kişi kadardır.

5.Birinci Dünya Savaşı:

Bu savaş 1914 ve 1918 yılları arasında gerçekleşmiştir. Savaşın çıkma nedeni ise milliyetçilik kavramının yükselişte ve revaçta olduğu Balkanlar olarak gösterilir. Avusturya veliahtı Arşidük Franz Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi savaşın fitilini ateşlemiştir. Ama savaşın asıl nedeni olarak dönemin büyük devletlerinin aşırı silahlanması ve gelişen sanayilerinin Pazar ve hammadde ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dünya çapında toplam 70 milyon askerin katıldığı savaş sırasındaki ölü sayısı 15 milyona ulaşmıştır. Ama savaş nedeniyle yaşanan sıkıntıların yol açtığı ölümler yani cephe dışındaki ölümler de hesaplandığında bu rakamın 3- katına çıktığı tahmin edilmektedir.