Hürrem Sultan

Hürrem Sultan Osmanlı tarihinde bir padişahla nikah yapmış tek haseki sultandır. Bu nikahla Sultan Süleyman’ın bir önceki nikahsız eşi Mahidevran Sultan’ın etkisi azalmıştır. Ancak Mahidevran Sultan, yeniçerilerin çok sevdiği şehzade Mustafa’nın annesi olduğundan ve sadrazam İbrahim Paşa’nın da güçlü bir devlet adamı olarak Şehzade Mustafa’yı destekliyor olması yüzünden sırasıyla önce sadrazam İbrahim Paşa’nın ve Şehzade Mustafa’nın ölüm kararında etkili olarak zamanla güçlenmiştir. Bu dönemde devlet işlerinde padişahın yanında danışman olarak sürekli bulunmuştur.

Mihrimah Sultan

Mihrimah Sultan, Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süeyman’ın kızıdır. Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra babasına annesinin yaptığı danışmanlığı yapmıştır. Kardeşi II. Selim de tahta geçtikten sonra da ona valide sultanlık yapmış, devlet işlerinde aktif olarak bulunmuştur.

Haseki Afife Nurbanu Sultan

Mihrimah Sultan’ın ölümünden sonra II. Selim’in eşi Nurbanu Sultan güç kazanmıştır. Oğlu III. Murat tahta geçtikten sonra etkinliği daha da artmıştır. Venedik asıllı olan Nurbanu Sultan, Venedik yanlısı politikalar uygulayarak, Venedik’le uzunca bir barış dönemi yaşanmasını sağlamıştır.

Haseki Safiye Valide Sultan

III. Murat’ın karısı olan Safiye Sultan, III. Murat’ın padişahlığının ilk yıllarında, Nurbanu Sultan’la sıkıntılar yaşamıştır. Nurbanu Sultan’ın ölümünden sonra eşi üzerindeki etkinliği yüzünden büyük güç kazanmıştır. Bu etkinlik oğlu III. Mehmet’in padişahlığında da devam etmiştir. Özellikle Avrupa’ya yönelmiştir. İngiltere kraliçesi I. Elizabeth’le mektuplaşmış hatta hediyeleşmiştir. Şehzade Murat ve annesi Safiye Sultan’ın geleceği için tehdit oluşturuyordu bu yüzden torununun ve gelinin ortadan kalkması gerekiyordu. Ve torunu Şehzade Murat sarayda sessizce boğularak öldürüldü, annesi ise sürgün edildi.