Bir Mısır medeniyeti oluşumu… Mısırlılar ölümden sonra yedniden dirilişe inanmış ve mumyalamayı ortaya çıkarmıştır. Ölüyü ikinci bir hayata hazırlamak için onu korumak ve hazır hale getirmek için mumyalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tanrıları Osiris’in öldükten sonra birleştirilen parçalarıyla dirildiğine inanan Mısırlılar mumyalama işini fazlasıyla benimsemişler ve önem vermişlerdir.

Eski Mısırda insan tuhunun 3 bölümden oluştuğu düşünülüyordu; Ka,Akth,Ba. Ölüm sonrasında onu tekrar canlandırmak için onu korumaları gerektiğine inanıyorlardı. Ba adlı ruhu bir kuş ile betimlemişler ve onun kişinin kimliği,karakteristik özellikleri olarak ortaya koymuşlardır.Ba’nın özgür bir yapıya sahip olduğu ve mezara hapsedilemediğini sürekli çıkıp dolaşarak özgürlüğü yaşattığına inanmışlardır.

Ka ise;onun birebir benzeriydi kolları kalkmış bir heykel olarak betimlenmiştir.Ka;insanı yansıtıyor ve ona benzetiliyordu,Ka vücuda,bedene yakın olmak zorundaydı bu yüzden mezarı terk edemez ve hep onun yanında kalmak zorundaydı. 3. ve son ruh Akth: O ölümsüzdür. Bağımsızdır. Öbür tarafa yolculuğunda bedene eşlik eder ve onun yanında bulunur alemler arasında istediği gibi gezinebilirdi.

Mumyalama işlemi Eski Mısır’da herkes tarafından gerçekleştirilemezdi yakını bile olsa buna izin verilmezdi ve bu büyük bir suçtu,ölen kişiyi cerrahi ve dini eğitime tabi tutulmuş kişiler yapabilirdi. Mumyalamanın en yetkili kişisi Baş Rahip’ti ve bir maske ile görevini yapardı. Anubis’i simgeleyen bu maske onlara mumyalama işleminin doğru yapılıp yapılmadığını işaret eder ve yardımcı olurdu. Bir terazi olur ve ölünün kalbi bu teraziye konulur diğer kefeye ise bir tüy kişinin kalbi tüyden daha hafif olursa iyi bir hayat yaşadığı ve temizliği belirtilirdi…

Bir çengel yardımı ile burun kısmından beyin çıkarılıyordu ve yumuşak organlar alınıyordu önce, çürümeyi bu şekilde engelliyorlardı çökme riskine karşı ise tampon yardımıyla buralara destek sağlanıyordu. Kalp tekrar vücut içinde bırakılıyor, hesap günü için bu yapılıyordu. Vücut kurutulduktan sonra temizleme işlemi gerçekleştiriliyordu. Aromatik esanslar ve bitkilerle birlikte.

Mumya maskesi ölen kişinin yüzüne benzetiliyordu böylece ruh onların inancına göre yüzü tanıyarak geri dönüyordu. Mumyalama işlemi sadece önemli kişiler ya da halk adına yapılmıyordu. Mısır halkı için önem arz eden hayvanlar ve canlılar için de bu işlem gerçekleştiriliyordu. Sonrasında ayinler eşliğinde ilahiler okunuyor ve dualar ediliyordu.Bu işlemler krallar ve önemli kişiler için tören şeklinde gerçekleşiyordu.