Geçmişten bugüne ne kadar şeyin değiştiğine şahit olalım.İşte karşınızda insanlık tarihi.

Afgan- Amerikan kökenli tarihçi yazar Tamim Ensari’nin Dünya Tarihi (İslam'ın Bakış Açısından) adlı kitabı eşsiz bir örnek teşkil ediyor. Ensari, 2001 yılında Taliban’ı kınayan ve ABD’yi Afganistan’a siyasi değişim getirmeye çağıran bir e-posta kaleme almasıyla siyaset gündemine oturmuştur.

Afganistan’ı bombalayıp “Taş devrine geri postalama” çağrısı yapanlara cevap niteliği taşıyan bu e-posta, pek çok kişi tarafından internet dünyasında paylaşılmıştır.

Çift kültürlü kimliğiyle günümüz dünyasının çalışmalarına bakış açısını getirdiği West of Kabul, East of New York adlı anı kitabı 11 Eylül 2001 terör saldırılarından kısa bir süre sonra basılmıştır. Ensari, aynı zamanda San Francisco Yazarlar Atölyesi’nin yöneticiliğini yapmaktadır.

Son Peygamber Hz. Muhammed’den Osmanlı İmparatorluğu'na kadar olan süreci roman tadında anlatan Ensari; okuyucularını dünya tarihi haritası üzerinde gezintiye çıkartıyor. Uluslararası çok satanlar listesinde de yer alan kitap, tarih severler için önemli bir kaynak özelliği taşıyor. 440 sayfadan ve 17 ana bölümden oluşan Dünya Tarihi okuyucuların gözünü de korkutmuyor. Akıcı ve anlaşılır üslubunun yan ısıra olayları farklı yorumlaması bakımından öne çıkıyor.

Tarihçi Tamim Ensari’den Dünya Tarihi kitabı

Kitap hakkında birkaç değerli görüş;

“Tamim Ensari, İslam dünyasının hikâyesini gerçekten mükemmel bir şekilde yazmış. Başarılı analizi, okuyucuda tarihi olayların dünyayı ve insanları nasıl şekillendirdiğine dair, derin bir algı uyandırıyor. Bir topluluğun gelişimini ve diğer dünya toplumlarıyla nasıl etkileşime geçtiğini anlamak isteyen herkes için önemli bir rehber.”

Emekli General Anthony C. Zınnı, ABD Deniz Piyade Kolordusu (USMC)

“Bu kitap günümüzdeki siyasi ortamı medeniyetler çatışması diye adlandırarak kolaya kaçmak yerine, tek taraflı dünya tarihine karşılık her iki medeniyetin de bakış açısını yansıtıyor. Öteki tarafın bakış açısını anlamak konusunda değerli bir kaynak.”

St. Louis Post- Dispatch

ORTA DÜNYA

İslamiyet doğmadan uzun zaman önce, Antlantik kıyıları ile Bengal Körfezi arasında iki ayrı dünya şekillenmişti. Biri genel itibariyle deniz, diğeri ise kara güzergâhlarıyla olmak üzere her biri farklı ticaret ve seyahat rotalarıyla yekvücut haline gelmiştir.

Miken, Girit, Fenike, Yunan, Roma ve diğer birçok güçlü erken dönem kültürünün karşılaştığı ve kaynaştığı yer olduğu için sahip olduğu tarihi deniz trafiğine bakıldığında, Akdeniz’in bir köşesindeki insanlar, Akdeniz’den oldukça uzak başka yerinde diğer insanlarla kolayca haberleşip etkileşime geçebiliyorlardı.

Tarihçi Tamim Ensari’den Dünya Tarihi kitabı

750 - 1700 yılları arası islam genislemesini gösteren harita

Ensari, bu görüşlerine şu eklemeyi yapıyor;

"Eski çağlardaki kara yolu trafiğine bakıldığında, “büyük merkez istasyonu” Hindistan’ı Orta Asya’yı, İran yaylalarını, Mezopotamya’yı ve Mısır’ı bağlayan, nehirler ve denizler - Basra Körfezi, İndus ve Ceyhun Nehirleri, Aral gölü, Hazar Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Nil nehri ve Kızıldeniz tarafından çevrelenen yollar ve güzergâhlar: Nihayetinde İslam dünyası olan yerler tam da buralarıdır.” (syf 23)

Tarihçi Tamim Ensari’den Dünya Tarihi kitabı10. Asırda Ortadoğu

HİLAFETİN DOĞUŞU

Kendilerini dine adamış olan Müslümanlar, Hz. Muhammed’in hayatını varlığın anlamına ışık tutan dini metafor olarak görürüler ancak Peygamber’in ölümü dini olayların sonu olarak değerlendirilemez. Bu dini olgu ilk dört halifenin ibresi boyunca da sürdü; Raşid Halifeler, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Hz. Ali.

Tarihçi Tamim Ensari’den Dünya Tarihi kitabı

Da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu

Mağarada inen ilk vahiyden, Hicret’e ve Peygamber’in dördüncü halifesinin ölümüne kadar geçen yaklaşık 40 yıllık süreçte olaylar, İslamiyet'teki, dini alegorinin özünü oluşturur ki Hıristiyanlık'taki son akşam yemeği, çarmıha gerilme ve Hz. İsa'nın yeniden dirilişi ile bu yönden benzetilebilir.

Tarihçi Tamim Ensari’den Dünya Tarihi kitabı

Halifelik kurumu (temsili)

Hülasa; Hz. Muhammed vefat ettiğinde İslam dünyasına önderlik etmek için seçimler yapıldı. Yapılan bu seçimler tarihçiler tarafından Cumhuriyet rejiminin temellerinin atıldığını yönünden yorumlanıyor. Son olarak ise Halifelik Osmanlı’ya geçerek burada son bulmuştur.

Tamim Ensari’nin Dünya Tarihi araştırması farklı bir okuma sunuyor.