Doğarken avucunda tuttuğu kan pıhtısı onun ilerde büyük bir savaşçı olacağının göstergesi olarak yorumlandı. Hayatı bir efsane haline gelecek kişi Cengiz Han’dan başkası değildi. Ancak, Cengiz Han hakkında bildiklerimiz kaynak yetersizliğinden dolayı çok kısıtlı. 800 yıllık kitabeler, Moğolistan’daki birçok hurafeden dolayı harap durumda.

– Pek çoklarına göre o milyonlarca insanı katleden bir barbar ve şeytanın yeryüzüne inmiş halidir.

– Askeri başarısında, casusları ve istihbarat sistemlerini sistematik bir şekilde kullanması yatıyordu.

– İhaneti asla kabul etmezdi. Kendi düşmanına dahi ihanet edenleri idam etmiştir.(Camoka’nın adamları kendisine ihanet ederek O’nu Cengiz Han’a teslim ettiler. Camoka’nın adamları Cengiz Han’dan ödül beklerken Cengiz Han onları idam ettirmiştir.)

– Mezarının yeri bilinmesin diye, cenaze törenine katılan herkesin öldürüldüğü söylenir. Halen bile gömüldüğü yer hakkında en ufak bir ipucu yoktur. Moğolistan’da kutsal bir öge olarak görülen Cengiz Han’ın mezarı, “lanet getirecek” gibi hurafeler sebebiyle araştırılamamaktadır.

– Hayatı boyunca 20 milyon insanı öldürdüğü söylenir. Avupalıların canî olarak gördükleri Cengiz Han’a Türkler kısmen de olsa sempatiyle bakarlar…

– Fettetiği topraklar bugüne kadar fethedilmiş en büyük topraklardı. Cengiz Han ölürken sahip olduğu topraklar Büyük İskender’in 4, Roma’nın 2 katıdır. O öldükten sonra oğulları toprakları 2 katına kadar genişletmişlerdir.

-200 kişiden birinin Cengiz Han’ın soyundan geldiği söylenir.

-National Greographic’e göre tarihin en etkili elli politik liderinden biridir.

– Şamanizme inanıyordu. Hayatının ileri dönemlerinde Taoizm ve Budizm ile de ilgilendi. Ünlü taoist rahip Ch’ang Ch’un’dan ölümsüzlüğü istediği, bu isteği reddedilince de inançla arasına mesafe koyduğu rivayet edilir.

– Komünist idare altındaki Moğolistan’da bir tabuydu. Devrimin ardından ise milli sembol haline geldi.

– Hind lider Nehru, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazandıkları süreçte, Cengiz Han’ın kitleleri birleştirme kabiliyetinden ilham almıştı.

– Büyük bir tutkuyla istediği “tüm dünyayı fethetme” arzusunu kendisi başaramasa da, oğulları kısmen başaracaklardı. 1258’de İslam dünyasının başkenti konumundaki Bağdat’ı kuşatan Moğollar, tarihin en büyük istilalarından birini yapmış ve halifeye vahşice işkenceler uygulamışlardı…

– Ölürken oğlu Ögedey’i yerine Moğol Han’ı ilan etti.