Sümerler ve Hititler

Güney Irak'ta yaşayan ve ilk yazıyı kullanarak insanlık âleminde 'Tarih'i başlatan Sümerler' Türk değildir. Sümerce henüz hiçbir dil grubuna bağlanamadı. Anadolu'da güçlü bir devlet kuran Proto-Hititler ve Hititler, Türk değildir. Âri gruptandırlar. Üstelik isimlerini vaktiyle yanlış okuyarak "Etiler" demişiz. Bu kavimleri bizim nesil, okullarda Türk diye okudu. Hâlâ öyle ise, tarih ilmi incinir ve gerçeği öğrenen Türk gencinin güveni sarsılır.

Roma'yı Kim Yaktı?

Roma şehri Milâd'dan sonra 64 yılında yandı. 27 yaşındaki İmparator Neron'un emriyle yakıldığı Hristiyanların ve bu hükümdarın muhaliflerinin iftirasıdır. Neron, Hristiyanları aslanlara yedirdi. Bu yeni dini, düzene aykırı bulup ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama cihan devletinin taht şehri, dünyanın en büyük beldesi olan Roma'yı yakmadı. Kuvvetli ihtimalle Roma, İmparator'dan öç almak isteyen Hristiyanlar'ca yakıldı.

Baltacı ve Katerina

Sadrâzam ve serdâr-ı Ekrem (Osmanlı imparatorluk başbakanı ve başkomutan) Osmancıklı Baltacı Mehmed Paşa, 20 Temmuz 1711 günü, Çar Büyük Petro'nun yönetimindeki Rus ordusunu Prut'ta (Moldova) çepeçevre kuşattı. Petro'nun çadırında 27 yaşındaki metresi Katerina da bulunuyordu ki sonra Çar'la nikâhlanıp 1725'te Petro ölünce hükümran imparatoriçe olarak yerine tahta geçmiştir (Prut'ta Çar 39 ve Baltacı 51 yaşlarında idiler). Katerina'nın o gece Baltacı'nın otağına gidip geceyi geçirmesi ve mücevherlerini vermesi, masaldan ibarettir. Katerina, mücevherlerini Mareşal Şeremetiev'le göndermiş, ne gece ne gündüz Baltacı ile asla yüz yüze gelmemiştir. Bu gerçeği bugün, bütün tafsilâtı ile biliyoruz.

Sultan Cem'de Zehirlendi

Fâtih Sultan Mehmed'in küçük oğlu Sultan Cem, 25 Şubat 1495'te Napoli'de hastalanarak öldü. 35 yaşını 2 ay, 3 gün geçiyordu. Ağabeyi İkinci Sultan Bâyezıt'tan rüşvet alan Papa Altıncı Alessandro Borgia tarafından, etkisini bir müddet sonra gösteren zehirle zehirlenerek, o sırada İtalya'yı istîlâ eden Fransa kralı Sekizinci Charles (Şarl'a) teslim edilmişti. Bu Papa, tarihin tanıdığı en büyük zehir uzmanı olarak tanımlanmaktadır. Sultan Cem'in de babası gibi İtalya kökenli biri tarafından zehirlenerek öldürülmesi ilgiye değer.

Sultan Aziz Trajedisi

Fâtih'in 13. kuşak torunu olan Sultan Abdülaziz, 4 Haziran 1876 sabahı saat 9.36'da İstanbul'da Fer'iye Sarayı'ndaki tek başına habsedildiği odada öldü. 46 yaşını 3 ay, 14 gün geçiyordu. Her iki kolunun şah damarı bıçakla kesilmişti. Can çekişirken odasından alınıp saray karakoluna götürüldü. 5 gün önce tahttan indirilmişti. Donanma ve ordu aşkı ile askerî gücümüzü çok artırmıştı. Tahttan indirilmesi komplosuna İngiltere büyükelçisi Lord Elliot ve BIS (British Intelligence Service) de karışmıştır. Hal' (tahttan indirme) ve katl (öldürme) emrini veren eski sadrâzam serasker Müşîr Hüseyin Avni Paşa'dır. Sultan Azîz'in tahttan indirilmesi, Osmanlı devlet düzenini altüst etmiş ve imparatorluğumuza bugüne kadar onarılmaz çok büyük zararlar vermiştir.