Titanlarla savaşın ardından,Zeus'un erkek kardeşlerinden Hades'in payına ölüler diyarını yönetmek düşer. Acımasız biri olarak tasvir edilen bu tanrı,ölüler diyarı kadar karanlıktı.Bu diyar,ölülerin ruhları için hristiyan anlayışına özgü bir cehennemden çok bir zindana benziyordu.Ruhlar orada önceki benliklerinin bir gölgesi gibi yaşıyordu.Yunanlar Hades'in adını anmaktan çekindikleri için,ona Eubuleos(''iyi öğüt veren'') gibi sıfatlar yakıştırmıştı.

Demeter ile Zeus'un kızları Persephone'ye aşık olan Hades,onu kaçırarak ölüler diyarına götürür.Daha sonra yılı ikiye ayırarak bir bölümünü ölüler diyarında,bir bölümünü canlılar diyarında geçirmesi yolunda bir uzlaşmaya varılır.Persephone'nin kaçırılışı en ünlü antik Yunan efsanelerinden biridir.Hikaye mevsimlerin değişimini açıklamak için kullanılmıştır;buna göre Demeter,kızının yanında olmadığı dönemde tüm mahsülleri yok eder.

Demeter kızı Persephone'nin ölüler diyarında olduğunu öğrenince çılgına döner.Olympos Dağı'ndan ayrılarak dünyanın dört bucağını dolaşır.Keleus'un krallığı Eleusis'e ulaştığında,bir yaşlı kadın kılığına girer.Kent kuyusunun yanında otururken,Keleus'un kızlarıyla karşılaşır.Kendisini Girit'ten gelmiş bir sığınmacı gibi tanıtarak,kızların onu çocuk bakıcılığı yapmak üzere saraya götürmesini sağlar.Kral ve kraliçe oğulları Demophon'u Demeter'e emanet eder.İyiliklerinin karşılığını ödemek isteyen Demeter,çocuğu bir ocak ateşi üzerinde tütsüleyerek ölümsüz kılmaya çalışır;ama kraliçenin onu görmesiyle tılsım bozulur.Demeter asıl kimliğini açıklar,Eleusis'te bir tapınak yapılmasını buyurur ve onlara gizli ayinlerini öğretir.

Persephone'nin ölüler diyarında olduğunu öğrenen Hermes,onun Demeter'e geri verilmesini ister.Bunun üzerine ebediyen annesinin yanına dönmesine bir koşulla karar verilir:Buna göre,Persephone ölüler diyarındayken Hades'in yiyeceklerinden hiçbirini yemeyecektir.Bunu son şansı olarak gören Hades,onu kandırarak dönüşüden önce bir nar tanesi yemesini sağlar.Bu nedenle Persephone hiçbir zaman Hades'in diyarından tam kurtulamaz ve onu karısı olarak kalmaya mahkum olur.

Efsaneye göre Erinysler(Roma geleneğinde Furialar)iğdiş edilen Uranos'un anneleri Gaia'nın üstüne sıçrayan kanından doğar.İntikam ruhları olarak,yalancı şahitlik,cinayet yada aileye karşı işlenmiş cürümlerden suçlu herkese azap çektirirler.Suçluluk ızdırabının simgeleri olarak,kötülük edenleri deliliğe sürüklerler.Ölüler diyarında da ölülere yönelik işkenceleri uygularlar.Annesi Klytaimnestra'yı öldüren Orestes'e eziyet etmelerinden sonra,Athena onları sakinleştirir.Böylece Eumenisler(''nazik varlıklar'')haline gelir.