Hilal taktiğinde ordu üçe bölülerek sağdan, soldan ve ortadan olmak üzere ayrılır. Ortadaki düşman karşısına çıkar ve korkar gibi kaçarken düşman bir noktada kıstırılır.

Düşman ordusu istenilen yere çekildiği zaman ortadaki ordu geri döner ve ilerlemeye başlar, sol ve sağ tarafta bulunan birliklerde harekete geçerek hilal şekli misali düşmanları kıstırır.

SEZAR DA DENEDİ AMA BAŞARAMADI

Hilal taktiğinin savaşlarda uygulanabilmesi için ordunun hızlı manevraya ve yetenekli askerlere sahip olması gerekmektedir. Daha önce Roma İmparatoru Sezar da hilal taktiğini denemiş ama ordusuna başarıyla uygulatamamıştır.

HİLAL TAKTİĞİYLE ZAFER KAZANILAN SAVAŞLAR

Türkler yaptığı çoğu savaşta düşmandan az sayıda olmuştur. Savaşı kazandıran yaptıkları taktikler olmuştur.

Türkler tarih boyunca Malazgirt Meydan Savaşı, Mohaç Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nın bazı cephelerinde ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde hilal taktiğini uygulayarak zafer kazanmıştır.

MACARLAR 2 SAATTE DAĞILDI

Hilal taktiğinin uygulandığı Mohaç Savaşı'nda, Macar ordusu 2 saat gibi kısa sürede bozguna uğratılarak dünya tarihinin gördüğü en kısa meydan muharebesi olarak da tarihe geçmiştir.

Kurtların kışın aç kaldıklarında uyguladıkları bir avlanma taktikleri vardır. Bu taktiğe göre kurt sürüsü iki kümeye ayrılır. Birinci küme fedai kümesidir; ikinci küme ise pusu kümesi. Fedai kümesi köpeklerin bulunduğu yerleşim yerine girer ve köpeklere saldırır. Biraz mücadele ettikten sonra fedai kümesi, yenilmiş gibi davranıp köpeklerden kaçmaya başlar; doğal olarak köpekler de kurtların ardından onları kovalamaya başlarlar. Ama köpekleri bir sürpriz beklemektedir. Çünkü asıl ve kalabalık topluluk olan pusu kümesi, onları yerleşim yerinin dışında beklemektedir. Pusu kümesi hilal biçiminde dizilmiş ve iyice gizlenmiştir. Fedai kurtlar, köpekleri kurnazca bu hilalin ortasına çekerler. Köpekler hilalin içine tümüyle girince, pusu kümesi, hilali uçlarından kapatır ve köpekler bir çember içine alınmış olur. Artık köpeklerin kurtuluş umudu yoktur; zafer kurtlarındır.

Eski Türkler, kurtların bu taktiğinden esinlenerek Hilal Taktiği, Turan Taktiği, Kıskaç Muharebesi adları verilen düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan bir askeri taktik geliştirilmişlerdir. Bu taktiği eski Türk toplulukları ve orduları sıklıkla kullanılmış olup en son Osmanlı Devleti meydan savaşlarında uygulamıştır.