1919 Eylül ayında Zeeland’ın Alman Eyaletinin başkenti Middelburg’daki bir okulda öğle yemeği için sınıflarından koşarak çıkan bir grup çocuk peş peşe kösteklenerek yere düşmüş, fakat içlerinden küçük bir kız öğrenci acılar içinde kıvranarak yerden bir türlü kalkamamıştı. Bunu gören 10 yaşlarında bir oğlan çocuk yardım etmek amacıyla kız arkadaşının yanına gelmiş, elini arkadaşının acı duyduğu yerine koyarak “burada bir kırık var” diye mırıldanmış. Sonradan bunu nasıl söyleyebildiği kendine sorulduğunda çocuk “röntgen filmine bakarmışçasına kemikteki koyu renkli kırık yeri adeta görmüştüm” şeklinde cevap vermişti.

Olay yerine gelen bir öğretmen bu oğlan çocuğunun yerde yatan bir kız arkadaşının kalçasına (çünkü kırık kısım ordaydı) dokunmakta olduğunu görünce, bunu kaba bir davranış olarak yorumlamış ve oğlan çocuğunu oraya toplanmış bulanan arkadaşları içinde pataklamıştı. Okuldan sonra evde haksız yere dayak yemiş olduğunu anne ve babasına anlattığı zaman, onlardan da bir anlayış görememiş, bir sopada evdekilerden yemişti. Bununla birlikte küçük kız hastaneye götürüldüğünde, oğlan çocuğunun teşhisinin doğruluğu anlaşılmıştı.

Bugün Gerard Croiset çocukluğundaki bu olayı medyomluk yeteneğinden haberdar olduğu ilk anı olarak hatırlar. Medyom son yıllarını Utrecht’de kızıyla birlikte oturdukları kırmızı tuğlalı, teraslı evlerinde geçirmiştir. Dört oğlundan biriside Enschede’de şifacılık yapmaktadır.

Croiset bu yeteneğiyle ilgili olarak karşılaştığı sayılmayacak kadar çok olayda kayıp insanları, hayvanları ve eşyaları ortaya çıkarmış, cinayet vakalarının çözümünde yardımcı olmuş ve gelecekle ilgili olayları tahmine çalışmıştır. Bütün bu çalışmalarının çoğunu bilimsel kontrol şartları altında yapmış olmasına rağmen, kendisine yine de “Esrarengiz Adam”, “Utrecht’in Büyücüsü” gibi isimler takılmıştır. Bütün bu olaylar içinde daha çok “durugörü” yeteneğiyle tanınmış bir medyom olarak bilinir.

Paragnost İnsan

Croiset, kendisiyle daima bilimsel araştırmalar yapmış bulunan operatörü psikolog Williem Tenhaeff’in türetmiş olduğu “paragnost” kelimesini kendi durumuna ve kendisiyle yapılan çalışmalara en uygun kelime olarak gördüğünü belirtmektedir. Yunanca da “para” öte, “gnosis” de bilgi anlamına gelmektedir.

Duyular dışı algılamanın çeşitli dallarında deneyimlerde bulunmuş olan Croiset aynı zamanda dünyanın en büyük durugörü (klervoyan) medyomu olarak bilinmektedir. Prof. Tenhaeff’le birlikte sürmüş bulunan 35 yıllık çalışmalar boyunca en çok bilimsel denemelerden geçirilmiş bulunan medyomdur.

İnsan olarak Croiset, sıcakkanlı, cana yakın, kahverengi gözlü, beyaz saçlı bir insandır. Bu yazıyı hazırlayan Holland Herald için mülakat sırasında kahverengi bir elbiseyle bir papyon-kravat takmıştı. Öyle doğru dürüst bir tahsili de bulunmamasına karşın, düzgün, açık-seçik bir ifade tarzı bulunmaktadır. Hemen hemen her konuda konuşur. Fakat tartışmalara girmez. Prof. Tenhaeff’le olan yıllar süren çalışmaları kendisinde ruhsal yeteneklerine karşı derinden akademik bir merak uyandırmıştı.