Dünyadaki hemen hemen her ülkede yabancı ülkeler hakkında bilgi toplayan, kendi ülkesindeki diğer devlet adamlarının ve içteki yıkıcı güçlerin faaliyetlerini takip eden teşkilatlar vardır. Bazı devletlerde dış ile iç faaliyetler ayrı teşkilatlar tarafından yürütülür. Amerika’da CIA ve FBI, Rusya’da, KGB Almanya’da Bundesnachrichtendienst (BND-Federal Haberalma Servisi), Fransa’da DST ve İkinci Büro, İngiltere’de İntelligence Service (İS) ve MI5, Yugoslavya’da Ozna, İsrail’de Mossad, Yunanistan’da kip (KYP) bu tip teşkilatlardandır.

Daha önceleri de memleketimizde olan bu teşkilat, 1926’dan itibaren Milli Gizli Servis olarak hizmet yapmış ve mah kısa adıyla anılmıştır. 1962 yılında gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldıktan sonra adı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olmuştur. Kadrosu sivil ve askerlerden meydana gelen teşkilat, her hususta önemli hizmetleri kendi teşkilatına has özelliklerde yerine getirmektedir.

MİT’İN GÖREVLERİ

Devletin milli güvenlik politikası ile ilgili planların hazırlanmasında esas olacak askeri, siyasi, iktisadi, ticari, mali, sınai, teknik, psikolojik ve güvenlikle ilgili istihbaratı devlet çapında toplamak, yürütmek; elde edilen istihbaratı Başbakana, Milli Güvenlik Kuruluna ve gerekli resmi makamlara ulaştırmak, yaymak; istihbaratla uğraşan bütün daire ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamak; psikolojik savunma icablarını yapmak ve istihbarata karşı koymaktır. MİT Başbakanlığa bağlıdır.

Özellikle telefonların dinlenmesi, ferdin haberleşme hürriyetinin gizliliğini zedelediği gerekçesiyle MİT’e karşı çıkılmış ise de, dünyanın her tarafında senelerdir bu türden teşkilatlar mevcuttur. Devletler tarafından, devlete karşı yıkıcı faaliyetlerin kontrolü için böyle bir teşkilata mutlak ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.