Slender Man eski Mısır duvar resimlerinde ve 1600'lere dayanan eski Alman yazıtlarında sözü geçen bir karakterdir. Bu adamın gerçekten yaşadığı, normal bir insan olduğu hatta adının Daniel olduğu iddia edilmektedir.Bu yazıtlarda Slender man'in, küçük yaştaki çocukları kaçırıp öldürmek suretiyle kendi yaşamını uzattığı anlatılmaktadır.Yüz yıllardır bu yaratığa inanan veya inanmayan birçok kişi var,ama ister inanın veya inanmayın geçmişteki olayların bir kısmının gerçek olduğu da kesin. 1900'lü yıllara gelindiğinde ABD, Rusya ve İngiltere bir çok çocuk kaçırılma olayları ortaya çıktığında ve aileler sözleşmiş gibi çocuklarının kel,yüzü olmayan,takım elbiseli bir adam tarafından kaçırıldığını söylediklerinde bu olayların faili olarak Slender man adı ortaya çıkmıştır.Sonraki dönemlerde sadece çocuklar değil,bazı kayakçılar da yine ormanlık alanlarda kaybolmuş,ayrıca bir çok kişi Slenderman tarafından saldırıya uğradığını söylemiştir.Geçmişte faili bulunamayan ve Slender man tarafından öldürüldüğü iddia edilen bazı mağdurların ormanlık alanlarda,çeşitli işkencelerle, acı çektire çektire öldürüldüğü belirtilmektedir.Kurbanların saptanan genel ölüm nedenleri uzun süreli kanamadır.Bazılarının organları cesedin yanında plastik bir torba içinde bulunmuştur.Kurbanların boğuştuğuna dair hiçbir iz saptanamamıştır.

Slenderman hakkında birçok efsane, duyum var.Bunların yanı sıra Slender Man'ın gerçek olduğunu düşünen ve kanıtlamaya çalışanlar da var. Internette Slender'ı gördüğünü iddia eden pek çok kişiye rastlayabilirsiniz. Ormanlık bölgede yaşayan bazı aileler kaybolan çocukları için polise başvurduklarında ormanda çok uzun ve takım elbise giyen bir kişinin çocuklarını aldıklarını söylüyor. Slender Man'in başlıca özellikleri; boyunu istediği uzunluğa getirebilmesi, kollarını istediği uzunluğa getirebilmesi, yüzünün olmaması, kamufle olabilmesi, ince olması, yaklaştığı kişinin görüş açısını bulanıklaştırması, her zaman takım elbise giymesi ve kurbanlarında paranoya, uykusuzluk, öksürük nöbeti gibi hastalıklar bırakması olarak sıralanabilir.Aynı zamanda hipnotize yeteneği de olan korkunç bir yaratıktır.Ona baktığınızda hipnotize eder ve sizi kendine doğru çeker.Kurbanlarını öldürmek için 8 tane not bırakır ve kurbanını kendisine fark ettirmeden, öldüreceği bir ormana götürür.Kurbanları genelde çocuklar olur... Onu çekmek veya sesini kaydetmek isteyen cihazları bozar.

Bu olayların ve efsanelerin ardından "Slender Man" ilk olarak 2009 yılında Something Awful forumlarında ortaya çıktı. Forumda açılan bir konuda Slender Man efsanesi ortaya atıldı ve bu teori birkaç doğaüstü görüntü ile desteklendi. Bunun üzerine Victor Surge,tıpkı efsanerde ve polise yansımış olaylarda anlatıldığı gibi, uzun boylu ve takım elbise giyen bir karakter olarak Slender Man'i yarattı. Oyun karakteri olarak Slender Man, ormanda yaşıyor, geceleri cızırtılar ile ortaya çıkıyor ve çocukları kaçırıyordu. Devasa uzunluktaki Slender ışınlanarak hedeflerine ulaşabiliyordu.

Amerikalıların "gulyabanisi" de diyebileceğimiz,korkulu rüyası Slender Man,gerçekten var mı yoksa sadece bir efsane mi bilinmiyor. Ancak hala gizemini korumaktadır,Çünkü cızırtı ve diğer sesler yüzünden videosu kaydedilememekte ve ses kaydı alınamamaktadır.Genelde genç ve çocukların olduğu fotoğraflarda,arka planda hayal meyal görülür.Yakaladığı insanları hipnotize ettiği için de onunla karşılaşanlar onun hakkında çok fazla bir şey anlatamıyor.