Yıllar geçtikçe gemilerin şekillerinde değişiklik yapıldığı gibi bunların yapım metotlarında da ilerlemeler olmuştur. Her bir modern geminin yapımında yeni malzemeler ve yapı tekniği kullanılmakta ve eskileri geliştirilmekte, sürekli araştırmaların sonucu olan gelişmeler uygulanmakta, bunlardan başka işçilikte kazanılan maharet ve tecrübeden faydalanılmaktadır.

Geminin mimarı, mühendisi ve yapıcısı —yolcu vapuru veya tanker, soğuk hava depolu meyve gemisi veya harp gemisi, şilep veya araba vapuru olarak— beklenen görevi başarıyla yapmak üzere bitmiş teknenin biçimi, büyüklüğü ve gücü üzerinde müstakbel sahibiyle bir anlaşmaya vardıktan sonra resimhanelerde gerekli binlerce teferruat resimleri üzerinde çalışmalara başlanır. Gemi ne kadar erken tamamlanır ve sahibine teslim edilirse o kadar erken parasını çıkarmaya başlayacağı için bir çalışma planı hazırlanır. Geminin yapımında kullanılacak malzeme için siparişler verilir; bir yer hazırlanır ve böylece gemi yapımı teriminin kapsamına giren işlere başlanmış olur.

Zamanımızda, geminin yapıldığı çelik levhaları birbirine birleştirmek için perçinlerin yerini hemen tamamen kaynak almıştır ve bu prefabrikasyon (çeşitli kısımların önceden imali) adı verilen yeni bir tekniğin uygulanmasına yol açmıştır, Eskiden her bir levhanın teker teker atölyeden kızağın bulunduğu yere taşınması ve perçinlerin bunları birbirine bağlaması için bu levhaların yerlerinde, belki de zeminden yüksekte, tutulması gerekmekteydi. Bugün ise geminin çeşitli kısımları montaj atölyesinde kaynakla imal edilmekte, ve ağırlıkları belki 40 tona varan, üniteler halinde kızağa götürülüp yerine yerleştirilerek yanındaki üniteye kaynak edilmektedir. Geminin birçok parçaları bu şekilde, üstü kapalı montaj atölyelerinde imal edildiğinden kötü havalar işlerin ilerlemesini daha az etkiler ve çalışma şartları çok daha iyi bir hale getirilmiş olur.

Kaynak işlerinin birçoğu, bilhassa kızaktaki geminin yapısı üzerinde, elle çalışan cihazlar kullanan kaynakçılar tarafından’ yapılır. Fakat atölyedeki prefabrikasyonda otomatik kaynak makinelerinden faydalanılabilir ve modern montaj atölyelerinde devamlı olarak kullanılan birçok tam otomatik ve yarı otomatik kaynak makineleri bulunur.