Üzgün Gece Hazinesi

1520 yılının haziran ayında, Aztekler'in başı İspanyol istilacılarla beladaydı. Mücadelenin sonunda, Aztek ordusu İspanyol askerleri Tenochitlan şehrinin dışına çıkarmayı başarmıştı. Fakat İspanyol askerlere şehirden kaçarken toplayabildikleri kadar değerli eşya toplamaları emredilmişti. Askerler 2 büyük problemle karşı karşıyaydı. Birincisi: Tenochitlan şehri bir gölün ortasındaydı. İkincisi ise, askerlerin taşıdıkları altınların gerçekten çok ağır olmasıydı. Bu nedenler yüzünde, İspanyol askerlerin taşıdığı altınların, Tenochitlan şehri civarında sulara gömüldüğü ve bir daha asla oradan çıkartılamadığı söyleniyor. Bu hazineyi aramaya gidecekler için yararlı bilgi: Günümüzde Meksiko şehri, Tenochitlan'dan arta kalan kurumuş havza üzerine kurulu. Bu da demek oluyor ki altınlar, modern binaların altında, toprağın derinliklerinde bir yerlerde.

Lima'nın Hazinesi

1820 yılında, İngiliz denizci William Thompson'a çok net bir görev verilmişti: Lima ve Peru'dan elde ettiği hazineyi, hiçbir eksik olmadan Meksikaya getirmesi gerekiyordu. Fakat Thompson verilen emre uymadı ve bu büyük hazineyi Kosta Rika yakınlarında bulunan Coco Adaları çevresine gömdü. Hazine avcıları bu gizemli hazineyi bulmak için yıllardır uğraşıyor. Eski A.B.D başkanlarından Franklin D. Roosevelt bile, 1910 yılında bir kaç arkadaşıyla yola çıkıp bu hazinenin peşine düşmüş. Hazinenin bugün için değerinin 269 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

John Singleton Mosby'nin Yağmaladığı Hazine

1863 yılında, destekçileriyle birlikte oldukça riskli bir yağmalama işine girişen John Singleton Mosby, general Edwin H. Stoughton'un hazinesiyle birlikte diğer bir çok altına sahip olmuştu. Virginia bölgesinde, generale ait olan eski bir aile yadigarı ev bulan John'un amacı, ele geçirdiği hazineyi bu evde tutmaktı. Fakat karşılarına oldukça güçlü bir Birleşik Devletler ordusu çıkmıştı. Yenileceklerini hemen anlayan John, elde ettiği hazineyi en güvendiği adamlarından birine vererek, uygun bir yere gömmesini söylemişti. Bu hazine bugün hala bulunabilmiş değil.