HZ. ADEM (AS): Çiftçi ve ziraat

HZ. ŞİD (AS): Dokumacılık

HZ. İDRİS (AS): İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzicilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.

HZ. NUH (AS): Marangozluk, gemicilerin- denizcilerin piridir

HZ. HUD (AS): Tüccar idi.Ticareti insanlığa ilk öğretendir. Bütün tüccarların piri sayılır.


HZ. SALİH ( AS): Hayvancılık. Sürülerle develer besler sütlerini hem içer, hem de satıp geçimini temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.


HZ. İBRAHİM ( AS): Kabeyi yeniden inşa edişiyle, inşaat mesleğine öncülük etmiştir


HZ. LUD (AS): Tarihçidir

HZ. İSMAİL (AS): Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı.

HZ. İSHAK ( AS): Çobanlık ve hayvancılık

HZ. YAKUB ( AS): Çobanlık

HZ. YUSUF (AS): İlk defa saati icat etti. Aynı zamanda iyi bir ziraatçı idi Toprak ürünlerini ilk defa depolamayan ve kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.


HZ. EYYÜB ( AS): Ziraatcı idi.

HZ. ŞUAYB (AS): Ziraatcı idi.

HZ. MUSA (AS): Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)’a hizmetçilik etmiştir. Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.


HZ. HARUN (AS): Peygamber Veziridir.

HZ. DAVUD (AS): Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut’un ordularını mağlup eden bir komutandır


HZ. SÜLEYMAN (AS): Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O’dur.

HZ. ZÜLKİFL (AS): Ekmek pişirdi ve insanlara ekmek yapma sanatını öğretendir


HZ. İLYAS (AS): Dokumacı ve iplikçi


HZ. YUNUS (AS): Balıkçılık, balık avlayıp geçinirdi

HZ. ÜZEYR ( AS ): Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

HZ. LOKMAN ( AS ): Doktorluk ve eczacılık


ZEKERİYYA (AS): Marangoz idi.

HZ. İSA ( AS): Bazı kaynaklarda Hz. İsa'nın avcı olduğu, bazı kaynaklarda ise çobanlık yaptığı belirtiltmektedir.


HZ. MUHAMMED (SAV): Küçük yaşlarda çobanlık yapmış daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.