Reptilian teorisi ilk olarak David Icke adında bir İngiliz tarafından ortaya atılır. Reptilian,onun kendi anlatımıyla ,’’ binlerce yıl önce dünya dışından gelen sürüngen bir ırk ve insanların üremesi sonucu ortaya çıkan melezlerden oluşmaktadır.’’ Bu ırk,yılan gözü gibi çizik gözlü,pullu derili,kuyruklu bir ırktır. Bu yaratıklar 1.5-3.7 metre boyları arasında olup, kan içen, şekil değiştiren, uzaylı sürüngen-insan melezleridir.

Bu hayal gücünü fazlaca zorlayan iddiaların sahibi David İcke ,eski bir profesyonel futbolcu,spor spikeri,muhabir ve Yeşiller partisi sözcüsü iken,1990 yılında bir basın açıklamasında ; ‘’görüştüğü bir medyumun kendisine; bir amaç için yeryüzüne yerleştirilmiş bir şifacı olduğunu söylediğini ‘’iddia ederek kamuoyunun gündemine oturur.Sonra 1991 yılında BBC televizyonunda ünlü Terry Wogan şov’a çıkar ve Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia eder,bununla da kalmaz,dünyanın yakında gelgit dalgaları ve depremler ile harap olacağını söyleyerek alay konusu olur. Parlak geçmiş kariyerine rağmen o programdan sonra kamuoyu tarafından kaçık olarak adlandırılır. Ancak bu şov onun bir gecede hayatını değiştirmiştir.Bu tarihten sonra bütün hayatını "dünyayı gerçekte kim ve ne kontrol ediyor konusunun araştırmakla geçirir. Bunun üzerinde 20 civarında kitap yazar,dünyanın 47 ülkesinde seminerler verir. Teorilerinin temelindeki genel görüş, dünyanın global elit ya da illuminati adı verilen gizli bir grup tarafından yönetildiğidir.Bu gizli grubu oluşturanlar da reptilian olarak adlandırdığı uzaylı sürüngen ırk ve onların melezleridir.

David İcke,dünyayı ve insanlığı kontrol altında tutan bu sürüngen insanımsılar grubunun Draco takımyıldızındaki Alpha Draconis yıldız sisteminden gelip, insanlığa karşı bir güç olarak yer altı üslerinde yaşadıklarını öne sürmekte ve ''Erkeklerden sperm, kadınlardan yumurtalık almak suretiyle,yapay döllenme yoluyla uzayda melez bir ırk yaratarak çoğaldıklarını söylemektedir.Ona göre bundan yüz binlerce yıl önce Andromedalılar, kendileri gibi bir terran cinsi olan insan ırkını dünyaya yerleştirmeden önce, dünya yüzeyini reptilyenlerden temizlemişlerdi. Ancak o dönemde yeraltındaki mağaralara saklanan reptilianlar yaklaşık 500.000 yıl boyunca dünya kabuğunun altındaki sığınaklarında varlıklarını devam ettirmişlerdir.