Hemen hemen tüm inanç sistemlerinde,toplumların efsanelerinde devlerden söz eden mitlere,efsanelere,öykülere ve masallara rastlarız. Devler tüm insanlık tarihi boyunca hafızalarda yer etmiştir.Peki kim bu devler ? Neden tüm efsanelerde,mitolojilerde devlerden bahsedilir ?

Dev,birçok kültürde ve mitolojilerde olağanüstü yaratık olarak geçer.Genellikle insan görünümünde fakat anormal büyüklükte ve çok kuvvetli olarak tasvir edilir.Kadın veya erkek olabilir. Eski Yunan mitolojisinde Devler,evren tanrısı Uranos'un yarasından akan kandan meydana gelmiştir. Bunlar insanı korkutacak irilikte mahlukatlardır.Büyük Tanrı Zeus'un tahtına kadar çıkmışlardır.Gökyüzüne ulaşmak için basamaklar yapmışlar ve bu devlerin fırlattığı kayalardan denize düşenlerden ada,karaya düşenlerden ise dağlar meydana gelmiştir.

Farklı mitolojilerde kökenlerine dair farklı inanışlar mevcuttur.Bazı hikayelerde insan yiyen canavarlar olarak tasvir edilir.Yunan mitolojisinde tanrılarla husumeti vardır.Örnek Titanlar. Hint-Avrupa mitolojilerinde yabani bir ırk olarak anlatılır ve sürekli kaos ile ilişkilendirilir.

Araştırmacıların ve Bilim adamlarının araştırmalarına göre devler yaşadı.Büyük tufan 10.000 yıl önce olduğuna göre devler 15.000 yıl önce yaşadı.Mitolojik kaynaklara göz attığımızda Tanrılar ve Devler arasında sürekli savaşlardan söz edilir.Bahsedilen tanrılar ise Dünyayı yaratan tanrılar değil.Üstün insanlar ve üstün teknolojiye sahiplerdi.Devler ise zekası az güçlü yaratıklardı.

Firdevsi'in Şehname adlı eserinde devlerin bir ülkesi olduğu ve bu devlerden birinin Keykavus'la savaşan Mazenderan'ın yardımına geldiği anlatılır.Aynı eserde Hükümdar Tahmuras'ın büyü yaparak devleri yendiği anlatılır.

Devler hakkında en zengin mitoloji İskandinav mitolojisidir.Dünyanın yaratılışında Ymir birinci derecede rol oynamıştır.Ve bir devdir.Dünya daha oluşmadan önce 11 nehir akan Niffleheim diye bir yer vardı.Niffleheim'in Güneyin'de sıcak bir ülke daha vardı.Muspell.Burası devlerin yaşadığı ve korunduğu yerdi.Dev Ymir ise nehire düşen kıvılcımların erittiği sudan meydana geldi.

Ymir gibi birçok dev İskandinav mitolojisinde yer almıştır.Bir başka örnek ise Kafkas'lardan.Kafkas efsanelerinde devler'den bahsedilir.Emegenler diye bir ırktan bahsedilir.Oldukça çirkin,insanüstü güce sahip olan ve birden fazla başı olan dev yaratıklar olarak anlatılır.Nart efsanelerinde'de Emegenlerden bahsedilir.3 ayda bir doğum yaptıkları ve her doğumda yüzden fazla çocuk yaptıkları anlatılır.