Amazon kadınları , oldukça iyi Savaşçılar olarak tasvir edilmişlerdir. Yunan ve Anadolu kaynaklarında Amazonlar, at üstünde ters duran savaşçılar ve ellerinde silahlarla resmedilmiştir. İyi ok atabilen Amazon kadınları , genel kabul gören inanışa göre daha iyi ok atmak için sağ memelerini kesmişlerdir.

Amazonlar, kendilerinden olan kız çocuklarını oldukça iyi birer savaşçı olarak yetiştirmişlerdir. Kız çocuklarını at sütü ve helva ile kuvvetli şekilde besledikleri rivayet edilmektedir. Amazonların mitolojide geçen ve kabartmalarda kullandıkları silahlar, ok yay mızrak ve çoğunlukla labrys adı verilen iki uçlu Baltalardır. Amazonların çok iyi at binmelerinin ve ok kullanmalarının yanı sıra, baltayı da oldukça ustaca kullandıkları geçmektedir.

Amazonlar pek çok tarihi kaynakta farklı hikayeler ile geçmektedir. Amazonların korsanlar tarafından köle yapılmak için kaçırılan bu grup kadının, korsan gemisinde İsyan çıkararak, gemiyi ele geçirmeleri ve ele geçirdikleri gemide ki erkeklerin öldürdükten sonra bugünkü Karadeniz kıyılarına gemi ile gelip daha sonra buraya yerleştikleridir.

Amazon efsanesine göre Amazon kadınları daha iyi ok atmak için sağ göğüslerini keserlerdi. Bazı tarihi kaynaklara göre sağ memelerini kesmelerini sebebi daha iyi ok atmak değildi. Amazon kadınları Ares'e tapıyorlardı. Bu sebepten dinsel ritüel olarak Bir cesaret gösterisi anlamında sağ göğüslerini kestikleri, daha sonra bu ritüelin daha iyi OK atmayı sağladığını fark edince, Amazonların sağ memelerini kesmesi, bir Amazon geleneği olarak devam etmiştir.